Reden van stoppen is dat het doel waarvoor De Maasdalshow is opgericht voorbij is gestreefd.

Doel van oprichting was om in Limburg met gezamenlijk aangesloten verenigingen één grote show te organiseren.

Hiermee is men in 1996 met een drietal verenigingen begonnen, in 2001 zijn er een aantal verenigingen toegevoegd en heeft

men er een stichting van gemaakt. Om de show meer continuïteit te geven is de show jaarlijks georganiseerd en voor Limburg

uitgegroeid naar een vooraanstaande show.

De laatste jaren hebben we net als iedereen te maken gehad met de vogelgriep en corona.

Dit maakte het showen bijna onmogelijk.

Wat is er nog meer gebeurd in Limburg; in het zuiden zijn er in 2019 vijf verenigingen opgegaan in een nieuwe vereniging.

Deze vereniging heet KZL.

Zo zijn de verenigingen in Midden- en Noord-Limburg beginnen te praten en is ook hier in 2022 een nieuwe vereniging ontstaan.

Ook hier zijn vijf verenigingen opgegaan in een nieuwe vereniging, deze vereniging heet Kleindierenvereniging Langs De Maas.

Hierdoor blijven er niet veel verenigingen in Limburg over. Er zal, zoals het er nu naar uitziet, één open show in Zuid-Limburg en

één open show in Midden-/Noord-Limburg worden gehouden.

We hopen U in ieder geval weer te mogen begroeten op een van de shows in Zuid- danwel Midden-/Noord-Limburg.

Hou ons in de gaten op kzl.li en kdvlangsdemaas.nl