Privacybeleid

Cookies

Op de website van Stichting De Maasdalshow plaatsen wij zogenaamde ‘cookies’. Deze kleine tekstbestanden staan tijdelijk op uw computer, tablet of smartphone waarmee we onder andere analyseren hoe u onze website gebruikt. Hieronder leggen we uit elke cookies we plaatsen en hoe we de informatie gebruiken.

Google Analytics (Analyseren)
Wij maken gebruik van een service van Google genaamd Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website. Zo zien wij welke pagina’s bezocht worden, hoe lang de website bezocht wordt en wanneer mensen uitstappen. Deze informatie gebruiken wij vervolgens weer om de website te verbeteren.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten voor het delen van data. Wij delen geen onnodige gegevens met Google en IP-adressen worden anoniem verzameld.

Naam: _ga, _gat_gtag_UA_27403581_1, _gid
Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (privacybeleid Google)
Duur: Dit cookie wordt na maximaal twee jaar verwijderd

Cookies verwijderen of uitschakelen
U kunt de cookies die wij plaatsen verwijderen, de website blijft dan functioneel. Ook kunt u ervoor kiezen om cookies helemaal te blokkeren. De toetsenbord combinatie CTRL + SHIFT + DEL opent in bijna elke browser direct het juiste menu. Werkt dit niet kijk dan in de handleiding van de webrowser.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Lidmaatschap kleindiervereniging
– Bondsnummer
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Hier vermelden we persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de locaties waar de persoonsgegevens geplaatst kunnen worden:
– De namen van de hoofdereprijs winnaars zullen worden vermeld op Facebook of op de Website
– U gaat akkoord met uw vermelding (NAW en Bondsnummer) in de catalogus
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@demaasdalshow.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting De Maasdalshow verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Stichting De Maasdalshow analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– U in de toekomst uitnodigen te kunnen sturen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting De Maasdalshow neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting De Maasdalshow) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting De Maasdalshow bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle persoonsgegevens worden na de opdracht behouden. Zo kunnen we bij volgende opdrachten een stuk sneller en efficiënter te werk gaan. Mocht u na de opdracht toch willen dat de gegevens gewist worden. Neem dan contact op met info@demaasdalshow.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting De Maasdalshow verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting De Maasdalshow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Maasdalshow en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@demaasdalshow.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting De Maasdalshow wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Fotografie
Gaat u akkoord met het privacybeleid, dan bent u op de hoogte van de volgende zaken met betrekking tot fotografie:
- Dieren kunnen gefotografeerd worden tijdens onze show
- De gemaakte foto’s worden enkel gebruikt ter promotie van onze show.

Contact

De Maasdalshow
John van Dijck Secretaris
Reubenberg 27
6071 PS Swalmen

Telefoon

0475-600882

KvK-nummer

12046193