U wordt uitgenodigd om 6 eieren van uw ras in te zenden om ze door een deskundige eierenkeurmeester te laten keuren. U kunt meedoen met eieren van alle hoenders, dwerghoenders, serama’s en gedomesticeerde sier- en watervogels in alle erkende kleurslagen die u fokt.
Dus fokt u meer dan 1 van de rassen en in meerdere kleurslagen, dan kunt u meerdere zestallen inzenden. De eieren moeten voor de inwendige beoordeling zo vers mogelijk zijn.
Van de ingezonden eieren moet ook minimaal een trio (1 haan en 2 hennen) van het ras ingezonden zijn. Bij siervogels en watervogels moet minimaal een koppel zijn ingeschreven.
De eieren gelijktijdig inleveren met het inkooien van de dieren. De eieren aanleveren in een kartonnen eierdoosje, met de punt naar beneden, met vermelding van naam van de inzender en ras en kleurslag en bij hoenders vermelden of het grote of krielen betreft.
Het ei voor de inwendige keuring mag de inzender markeren met een potloodkruisje (niet open maken!!!).
De keuring is zaterdagmorgen 11 december 2021, van 10.00 uur tot 13.00 uur en voor publiek toegankelijk.

Wat voegt een eierenkeuring nou eigenlijk toe?
Een eierenkeuring geeft inzicht in een goed broedei is. We beoordelen de eieren zowel uitwendig als ook inwendig. Bij een keuring kan een eierenkeurmeester het publiek uitleg geven en vragen beantwoorden over het broedei als ook over het broedproces, kloeken en broedmachines.

Beoordeling van uw broedeieren
De eierenkeuring gaat volgens de Nederlandse standaard. De keuring gaat op punten waarvan de verdeling als volgt is:

Uitwendige keuring Inwendige keuring 
Vorm25Dooier30
Gewicht15Eiwit30
Schaal20Hagelsnoeren10
Kleur20Luchtkamer10
Algemene indruk20Versheid20
Totaal100Totaal100

Eierenkeuring beoordeling uitwendig

Vorm: een ruime breedte met een grotere lengte dan breedte. De onderkant moet ruimer zijn dan de bovenkant met een flauwere kromming. Bij een hennen ei is de bovenkant puntiger dan bij een volwassen kip, maar een ei mag niet te puntig zijn noch smal of te rond van vorm.

Grootte/ Gewicht: elk ras heeft een eigen gewichtsklasse. De kleur van de schaal bepaalt het gewichtsklasse van het ras. Normaal weegt een ei wanneer een kip gaat leggen 50 gram en dit neemt vrij snel toe naar 57 gram na een paar maanden productie. Na de rui is er opnieuw een toename van het gewicht.

Schaal: gelijkmatig glad zonder lijnen of bubbels. Gelijkmatig bekalkt zonder oneffenheid, poreuze stukken en/of kalk punten.

Versheid, glans en algemene indruk: de schaal moet schoon zijn en niet dof of oud uitzien, de luchtkamer moet zijn als bij een vers gelegd ei, de inhoud moet bij het schouwen vrij zijn van bloed of vlees sporen.

Uniformiteit: eieren die een show-eenheid vormen moeten gelijk zijn van vorm, schaal kwaliteit, schaal samenstelling, grootte en kleur.

Eierenkeuring beoordeling inwendig

Dooier: rijk helder goud geel, vrij van bloed strepen of stippen. Mooi rond, met een glad oppervlak, goed uit het eiwit omhoog reizend, en gelijk van tint zijn. Kiemschijf of kiemhuid niet verkleurt.

Eiwit: Het liefst doorzichtig van kleur en van een wat dichte samenstelling speciaal rond de dooier. Het eiwit moet vrij zijn van bloedsporen.

Hagelsnoeren: Beide hagelsnoeren lijken op een dik koord van doorzichtig eiwit aan elk eind van de dooier. Ze houden de dooier in het midden van het dikke eiwit en moeten vrij zijn van bloedsporen en niet in het dunne eiwit liggen.

Luchtkamer: Niet te groot maar zoals bij een vers ei, het vlies moet aan de eischaal kleven.

Versheid: Word aangegeven door een kleine luchtkamer, een oud ei is te herkennen aan een rimpelige bovenkant van de dooier en een mindere hoogte of een verschraalde dooier.

Uitsluitingsfouten en fouten

Algemene fouten: Meer dan 1 dooier; een te oud ei, een gepolijste of bijgewerkte schaal, toevoegingen en/of kleuren van eieren en bij uitwendig keuren van onvoldoende inhoud.

Conditioneren niet toegestaan: zoals kleuren, polijsten van eieren en het inzenden van grote hoendereieren als dwerghoenders, dit lijdt tot diskwalificatie.

KLN Eierenkeurmeesters:

De heren H.M.G. Maar en R.M.C.M. Ruyters